طیور ایرانیان برتر

فروش جوجه مرغ ، بوقلمون ، شتر مرغ


بازار فروش انواع شترمرغ پرواری باکیفیت

انواع شترمرغ پرواری در بازار براساس کیفیت گوشت آن خرید و فروش می شود.
یک برنامه ریزی صحیح در مورد پرورش می تواند جوجه یک روزه را در عرضه هشت الی نه ماه به وزن کشتار برساند. وقتی پرنده در این سن کشتاری شود فرصتی حدود 4 الی 5 ماه برای فروش دلخواه آن وجود دارد.
زیرا ممکن است تقاضا در برهه ای از زمان کم و نیاز به نگهداری بیشتر با بهبود بازار باشد. البته این مدت تعادل وزن پرنده خیلی مهم است و نباید چاق شود.
همان طور که بارها گفته شد، مدیریت کار آمد در مزرعه بسیار مهم بوده و می تواند از ضررهای جبرا ناپذیر جلوگیری نماید.