طیور ایرانیان برتر

فروش جوجه مرغ ، بوقلمون ، شتر مرغ


درباره چرم شترمرغ چه می دانید ؟

آیا می دانید از چرم شترمرغ در صنایع مختلف چه استفاده هایی می شود؟ درباره فرآوری آن در ایران چه می دانید؟
تقریبا تمامی چرم شناسان دنیا بر این باورند که چرم شترمرغ یکی از بهترین و مستحکم ترین چرم هایی ست که تا بحال انسان به آن دست یافته است. مقاومت این چرم را می توان هم طراز پوست کرکودیل دانست.
اما افراد زیادی هستند که در ایران هنوز با این چرم و استحکام آن آشنایی نداشته و کمتر از آن برای تولید اقلام چرمی استفاده می کنند. از همین جهت چرم هایی که در ایران تولید می شود، به دیگر کشورها صادر می شوند.
کشورهایی که خریدار چرم شترمرغ هستند از آن در تولید بهترین اقلام چرمی مانند پالتو، پوتین، کمربند و ... استفاده می کنند.