طیور ایرانیان برتر

فروش جوجه مرغ ، بوقلمون ، شتر مرغ


درباره طیور ایرانیان برتر :

 

 

محصولات ما :

- جوجه شتر مرغ یک روزه

- جوجه شتر مرغ یک ماهه

- جوجه شتر مرغ دو ماهه

- جوجه شتر مرغ سه ماهه

- فروش مولد

- فروش تخم نطفه دار شتر مرغ

- جوجه بوقلمون یک روزه

- جوجه بوقلمون 15 روزه

- جوجه بوقلمون یک ماه

جوجه بوقلمون ها از نژاد برنز و بیوتی هستند .